Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

De cliëntenraad

De Cliëntenraad van PSYTREC levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De Cliëntenraad bestaat uit ex-cliënten die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Algemeen Directeur. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten van PSYTREC. Deze vorm van belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Patiënten Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad zet zich in voor kwaliteit van zorg. Thema’s waar de Cliëntenraad zich onder andere op richt zijn veiligheid, privacy, bejegening, locaties en voorzieningen. De Cliëntenraad heeft advies- of instemmingsrecht op veel voorgenomen besluiten van de directie. Wij willen de ogen en oren van PSYTREC zijn in het belang van de cliënten.

Alle locaties van PSYTREC vallen onder de Cliëntenraad:

* Leusden : Hoofdkantoor en Intake kantoor

* Bilthoven : Behandelcentrum

* Weert : Behandelcentrum

Mocht u ons iets willen melden wat betrekking heeft op een van de eerder genoemde thema’s of als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Cliëntenraad, neem dan graag contact met ons op. 

Voor een eerste contact geven wij de voorkeur aan e-mail: info@clientenraadpsytrec.nl

De Cliëntenraad is echter geen klachtenorgaan, hiervoor verwijzen wij u naar: https://www.psytrec.nl/klachten/