Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Als iemand langer dan een maand rondloopt met de gevolgen van een trauma is een diagnose PTSS waarschijnlijk passend. PTSS klachten zijn vaak een vorm van intense angst, overmatige stress, herbelevingen van het trauma gevolgd door vermijding, en verstoring van de stemming. Aan de hand van gesprekken met de psycholoog PTSS en verschillende testen en interviews wordt gekeken of de benoemde klachten passen bij het ziektebeeld PTSS. Indien dit het geval is dient er overgegaan te worden op behandeling hiervan. EMDR therapie is hiervoor een veel gekozen optie. Tijdens elke EMDR sessie zal worden ingegaan op specifieke details van het trauma.

Hoe is een EMDR sessie opgebouwd?

Als gekozen wordt voor een EMDR behandeling zal dit bestaan uit meerdere sessies. Elke sessie is vervolgens weer opgebouwd uit verschillende sets, ofwel series. Er zal begonnen worden met het ophalen van gedetailleerde gedachtes, beelden en geluiden van het trauma om alle details hiervan in beeld te brengen. Vervolgens zal op bepaalde specifieke details worden ingegaan. Dit gebeurt terwijl gevraagd wordt zich te focussen op de bewegende vingers van de behandelaar voor het gezichtsveld. Op die manier tracht men de angstige en emotionele lading van de herinnering te doen afnemen. Na elke set wordt een pauze ingelast en wordt het bijkomende gevoel geëvalueerd. Dit gevoel zal naar verwachting steeds minder negatief zijn naarmate de sets vorderen. Na een sessie zijn emotionele effecten te verwachten. Tijd tussen de verschillende sessies is essentieel.

Is een EMDR sessie iets voor mij?

De behandelmethode is afhankelijk van het individu en de aanwezigheid van bepaalde klachten. Van tevoren is daarom niet goed te bepalen of EMDR geschikt zal zijn voor u. Aan de hand van gesprekken en testen zal het best passende behandeltraject door PSYTREC met u worden bepaald.