Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

EMDR Therapie

EMDR is de afkorting voor de in het Engels genoemde Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie. EMDR therapie wordt toegepast bij individuen die last blijven houden van de gevolgen een schokkende, ofwel traumatische gebeurtenis. Hierbij kunt u onder andere denken aan een ongeval, seksueel misbruik en overige geweldincidenten. Meer dan 25 jaar geleden werden de mogelijkheden van EMDR reeds besproken. Vanaf die tijd is de procedure tot ontwikkeling van de volwaardige en zeer effectieve therapeutische methode, welke vandaag der dag wordt toegepast.

Hoe gaat EMDR Therapie in zijn werk?

Met EMDR wordt getracht om de focus van het trauma af te leiden met behulp van een externe stimulus. In eerste instantie zal u gevraagd worden de gevoelens, beelden en geluiden gerelateerd aan de traumatische gebeurtenis op te halen uit uw geheugen. Dit wordt gedaan om informatie over de beleving te verzamelen. Vervolgens wordt gevraagd u nogmaals te focussen op specifieke details van de gebeurtenis. Dat gebeurt ditmaal in combinatie met een afleidende stimulus. In de meeste gevallen worden hiervoor de vingers van de therapeut voor uw gezicht bewogen. Dit gebeurt in meerdere sets, waarna steeds een pauze volgt. De therapeut zal dan vragen naar uw gevoel. Doorgaans zullen de gedachten, beelden en gevoelens langzaam een andere vorm aannemen. Op die manier kunnen traumatische herinneringen hun kracht en emotie langzaam verliezen.

Is EMDR voor mij een geschikte optie?

Voordat EMDR Therapie ingezet wordt zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan aanwezige klachten en de oorzaak hiervan. Ook wordt gekeken naar persoonlijke kenmerken, waaronder draagkracht. Aan de hand daarvan wordt bepaald of een gerichte traumabehandeling nodig lijkt en of EMDR daarvoor kan worden gebruikt.

Heeft u het gevoel dat u niet los kan komen van een of meerdere traumatische herinneringen? Doe dan de PTSS zelftest! Of meld u hier direct aan.
Let wel: de zelftest is geen vervanging voor de diagnose van een psycholoog of behandelend arts.

Meer lezen over de effecten van EMDR? Lees hier de Nederlandse samenvatting van onze internationale publicatie.

Intensief behandelprogramma effectief voor ernstige PTSS (Bongaerts 2017)