Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Familie en Omgeving

PSYTREC informeert de partner en/of gezinsleden zoveel mogelijk over de behandeling en de effecten daarvan op de patiënt. Daarnaast heeft PSYTREC ook oog voor de familie en de omgeving van de patiënt. Behalve informatie heeft PSYTREC in haar netwerk, organisaties die het thuisfront kunnen steunen (zie PSYTREC, Partners, op deze website).

Op de zondagavond voorafgaand aan de (eerste) behandelweek (als patiënten arriveren in het behandelcentrum) vindt er een korte bijeenkomst plaats waarin patiënten en hun naasten al enige uitleg over het behandelprogramma krijgen en de effecten daarvan op de patiënt.

Een week na de INTENSIVE8® PTSS-behandeling worden de partners en/of gezinsleden in het weekend mede uitgenodigd voor de Terugkomdag van de patiënt. Op die dag wordt gepresenteerd wat gedaan is gedurende het PTSS-behandelprogramma en welke resultaten zijn geboekt. De dag is tevens bedoeld om de patiënt en zijn/haar familie te ondersteunen bij het zetten van een eerste stap in de nieuwe situatie. Wat de partner (gezinsleden) kan doen om het proces positief te ondersteunen wordt uitgelegd en specifieke hulpmiddelen daartoe worden aangereikt.

Tijdens de Terugkomdag wordt ook uitgelegd hoe de komende 6 maanden de ‘monitoring’ zal plaatsvinden.