Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Klachten

Patiënten kunnen met klachten terecht bij diverse functionarissen. Voor patiënten is het belangrijk dat zij gehoord worden en dat er snel naar een oplossing gezocht wordt. Daar is de patiënt bij gebaat en ook PSYTREC. Wij zijn ervan overtuigd dat oplossingen zo snel mogelijk op een zo laag mogelijk niveau gerealiseerd kunnen worden. PSYTREC heeft daarvoor een klachtenprocedure opgesteld. Deze is terug te vinden in de onderstaande link.

PSYTREC Klachtenprocedure

PSYTREC heeft naast de zorgvuldige klachtenprocedure ook intern een vertrouwenspersoon voor cliënten en een vertrouwenspersoon voor de medewerkers.

U kunt uw klacht kenbaar maken door het klachtenformulier in te vullen en op te sturen naar: klachtensecretariaat@psytrec.com

Klachtenformulier