Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) in werking getreden. De wet voorziet in de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders (HvK). Het Huis kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang adviseren en kan zowel onderzoek doen naar deze vermoede misstand als naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen. Verder verplicht de wet werkgevers, bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, tot het vaststellen van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Vanaf maart 2018 hanteert PSYTREC de volgende Klokkenluidersregeling.

4010-Klokkenluidersregeling