Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Organogram

 

De Raad van Commissarissen

Conform de wetgeving wordt er toezicht gehouden door een Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is een onafhankelijk orgaan. De Raad van Commissarissen van PSYTREC bestaat uit:

Voorzitter | Dhr. mr. G.J.J. Biermans, Financieel en Fiscaal Specialist.

Lid | Mevr. drs. H.R. Lebbink, Internist-Allergoloog

Lid | Dhr. drs. F.A. van Es, Arts 

Lid | Dhr. drs. J. Stikvoort MSc, oud Hoofdcommissaris Nationale Politie

Lid | Generaal-majoor b.d. Th. Vleugels