Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Organogram

De Raad van Commissarissen

Conform de wetgeving wordt er toezicht gehouden door een Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is een onafhankelijk orgaan. De Raad van Commissarissen van PSYTREC bestaat uit:

Voorzitter | Dhr. mr. G.J.J. Biermans, Financieel en Fiscaal Specialist.

Lid | Mevr. drs. H.R. Lebbink, Internist-Allergoloog

Lid | Dhr. drs. J. Stikvoort MSc, oud Hoofdcommissaris Nationale Politie