Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Partners

Partners en samenwerkende organisaties zijn in het belang van de effectiviteit van de organisatie en versterkt de belangenbehartiging van patiënten.

PSYTREC zoekt daarin nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties die het onderwerp psychotraumazorg tot hun expertise rekenen.

Die optimale psychotraumazorg krijgt gestalte door:

  • Het inventariseren van de behoeftes binnen de belangengroepen van (oud) patiënten met PTSS.
  • Het verbeteren van diagnostiek en behandeling van psychotraumazorg.
  • Het in gezamenlijkheid verrichten van praktijk gerelateerd wetenschappelijk onderzoek.
  • Het voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van de behandeling en het komen tot innovatie op het gebied van de psychotraumazorg.

De partners van PSYTREC zijn: