Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Psycho-educatie

Psycho-educatie is erop gericht de patiënten meer informatie te geven over hun stoornis en de effecten daarvan op hun leven. Iedere avond vindt voorlichting plaats over de onderwerpen PTSS, de PTSS-behandeling, het herstel en de terugkeer naar het reguliere leven.

Patiënten krijgen informatie en kunnen daarover met elkaar en de begeleider in gesprek. Er worden verschillende werkvormen gehanteerd waardoor er steeds meer inzicht wordt verkregen in de eigen voortgang gedurende de behandeling. Psycho-educatie moet de patiënt tevens handvatten bieden om na het PTSS-behandelprogramma op eigen kracht (eventueel met ambulante begeleiding) verder te gaan.

De Psycho-educatie vindt in groepsverband plaats.