Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

PTSS Symptomen

Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) is vrij vertaald een psychische verwonding die stress veroorzaakt bij personen die een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt. Deze aandoening ontstaat als gevolg van zeer ernstige stress-gevende situaties, waarbij er sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. PTSS kan iedereen treffen en belemmert vaak het normaal functioneren in het dagelijks leven. PTSS uit zich met verschijnselen van stress in de vorm van lichamelijke en psychische klachten.

Symptomen bij PTSS zijn:

 • Gevoelens van angst, spanning en onrust die na de gebeurtenis zijn begonnen. De gebeurtenis heeft intense afschuw, angst of hulpeloosheid opgeroepen.
 • Het continu herbeleven van de traumatische gebeurtenis. Steeds weer beleeft de persoon alles alsof het opnieuw gebeurt. Dit kan zich uiten in:
  • Nachtmerries
  • Herbeleving in het hier en nu
  • Blijvend terugkerende gedachten aan de gebeurtenis
  • Intens psychisch lijden bij herinnering aan de gebeurtenis
  • Zweten, trillen of verlamd raken van angst, bij het herinneren aan de gebeurtenis.
 • Het vermijden van prikkels die verband kunnen houden met de gebeurtenis. Iemand die lijdt aan PTSS, zal dingen die aan de gebeurtenis kunnen herinneren vermijden, of vertoont afgestompte reacties. Dit uit zich bijvoorbeeld in:
  • Het uit de weg gaan van gedachten, gevoelens en gesprekken die bij de gebeurtenis horen
  • Het verdringen van de gebeurtenis, zich hele delen niet meer kunnen herinneren
  • Het vermijden van activiteiten, mensen en plaatsen, die hen herinneren aan het trauma
  • Gevoelloosheid of afgestompt raken, geen zin meer om dingen te doen
  • Zichzelf isoleren van anderen. Het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Niet over gevoelens praten
  • Somberheid over de eigen toekomst.
 • Prikkelbaar en verhoogde waakzaamheid. Na de gebeurtenis zijn mensen met PTSS erg prikkelbaar. Dit kan zich uiten in:
  • Moeite met inslapen of niet kunnen doorslapen
  • Gespannen zijn, kort lontje hebben en/of het krijgen van woedeaanvallen
  • Concentratieproblemen
  • Overdreven en continu alert zijn.
 • Negatieve verandering in cognities en stemming.
  • Negatief zelfbeeld ontwikkelen
  • Negatiever gaan denken over de wereld om zich heen
  • Negatieve emoties krijgen overhand; schuldig voelen, somber zijn, schamen enzovoort.

Wanneer u last heeft van bovenstaande stress symptomen is het verstandig de zelftest PTSS onderaan deze pagina te doen. De zelftest kan nimmer de diagnose van een psycholoog vervangen. Het kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kán zijn van PTSS. Ditzelfde geldt voor de bovenstaande symptomen. Uw huisarts of psycholoog kunnen u ook meer vertellen over PTSS en wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Tot slot. PTSS kan iedereen treffen. Loop niet onnodig lang door met symptomen van PTSS. Bij PSYTREC is iedereen vanaf 18 jaar met PTSS welkom. Ook wanneer u bijvoorbeeld kampt met een verslavingsstoornis. Wij hebben een professioneel netwerk van partners die aanvullende zorg verlenen indien dat nodig mocht blijken.