Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Resultaten van PSYTREC: de eerste 300 patiënten.

De doelgroep Bij PSYTREC worden mensen behandeld met een Posttraumatische Stress Stoornis, afgekort een PTSS. Zij hebben meerdere trauma’s meegemaakt, vaak al in hun vroege jeugd. De trauma’s variëren. Veelvoorkomend zijn: (langdurig) seksueel misbruik, lichamelijk geweld, rampen, en/of verkeersongelukken. Ook beroepsgerelateerde trauma’s komen veel voor, bijvoorbeeld opgedaan als militair of als politieagent. Vrijwel alle mensen hebben meerdere trauma’s meegemaakt, waardoor het zogenaamde stapelingseffect optreedt, en ernstige klachten ontstaan.

Klachten Vrijwel alle mensen die behandeld worden bij PSYTREC hebben ernstige PTSS-klachten. Daarnaast heeft het merendeel nog andere stoornissen, zoals een angststoornis, een depressie en/of verslavingsproblematiek. Van alle mensen geeft 75% aan wel eens suicidale gedachten te hebben.

Behandeling bij Psytrec Bij PSYTREC wordt evidence-based behandeld. Dat wil zeggen dat er alleen met behandelingen gewerkt wordt waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat ze effectief zijn, en om die reden aanbevolen worden in de officiële richtlijnen in de GGz voor PTSS. Dit zijn twee psychologische behandelingen: exposure-therapie en EMDR. Daarnaast wordt de behandeling aangevuld met sport, waarvan ook wetenschappelijk is aangetoond dat het de effecten van de psychologische behandelingen versterkt. Er wordt geen stabilisatiefase ingebouwd waarin de mensen eerst emotieregulatievaardigheden krijgen aangeleerd, omdat er geen bewijs is dat dit noodzakelijk, of werkzaam is. De behandelingen bij PSYTREC zijn trauma-gericht en hiermee wordt direct – vanaf de eerste behandeldag – gestart.

Behandelaars Alle psychologen die bij PSYTREC werken zijn intensief getraind in de bovenstaande behandelingen door prof. dr. A. de Jongh (EMDR) en prof. dr. A. van Minnen (Exposure). Beide hoogleraren zijn (inter)nationaal erkende experts op het gebied van deze behandelingen, en hebben ieder vele publicaties op hun naam staan over deze behandelingen. Alle psychologen worden tweemaal per week ‘on the job’ verder getraind en gesuperviseerd door deze hoogleraren, en aanvullende trainingen vinden doorlopend plaats.

Behandelresultaten Om de resultaten te meten wordt gewerkt met officiële meetinstrumenten die wereldwijd de gouden standaard zijn, zoals de Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), ofwel het Klinisch Interview Psychotrauma (KIP). De effecten van de eerste 299 mensen die behandeld zijn, zijn zeer groot. De effecten blijven ook stabiel na ontslag: 3 maanden na de behandeling blijven de effecten overeind.

Proces van verbetering Vaak wordt beweerd dat traumaverwerking tijd kost, of dat soms de klachten eerst erger worden voordat ze afnemen. Om dat proces te monitoren hebben we de klachten dagelijks gemeten, en een opvallend resultaat is dat het herstel meteen vanaf de eerste dag inzet, en dat er gemiddeld gezien geen toename van klachten plaatsvindt. Dat betekent dat de meeste mensen vanaf de eerste dag profiteren van de behandeling.

Eindresultaat Na 8 dagen zien we dat de meerderheid (82%) een belangrijke klinische daling heeft bereikt in symptomen, en dus veel minder klachten heeft. Ongeveer de helft van de behandelde mensen is dan diagnosevrij. Ernstige PTSS, ook wel aangeduid als ‘Complexe PTSS’ staat bekend als een zeer hardnekkige stoornis met veel restklachten na behandeling, en vergeleken met internationaal behaalde resultaten zijn dit dan ook bijzonder goede eindresultaten in een zeer korte tijd.

Behandelresultaten (op basis van het KIP; N =299)
Geen resultaat 14.2 %Resultaat (KIP –10)
85.8 %
Geen PTSS meer
56.4 %
Remissie (KIP < 20)
35.1 %

Toelichting: Niet alles telt op tot 100%. Dat komt omdat mensen die hun diagnose verloren ook in de groep van mensen zitten die resultaat hebben behaald. En de mensen die in ‘remissie’ zijn (niet alleen verlies van de diagnose PTSS, maar ook weinig restklachten)) maken ook deel uit van de groep die hun diagnose verloren en in de groep van de mensen die resultaat hebben behaald.

Tevredenheid De mensen die bij PSYTREC het 8-daagse programma hebben doorlopen zijn daar in het algemeen zeer tevreden mee. EMDR en Exposure worden door de deelnemers als even belastend en even effectief beoordeeld. Ook is het merendeel van de deelnemers aan het programma zeer tevreden over het feit dat ze in plaats van een vaste therapeut, bij PSYTREC juist veel verschillende behandelaren zien.

Uitval Een belangrijk probleem bij de behandeling van PTSS is dat relatief veel mensen al na een paar sessies stoppen met hun behandeling, waardoor er geen resultaat geboekt kan worden. Het gemiddelde uitvalspercentage bij een PTSS-behandeling ligt rond de 30%. Bij PSYTREC is het door het aangepaste behandelprogramma gelukt dat aantal drastisch te verminderen naar minder dan 5%. Hierdoor krijgt iedereen de behandeling in een goede dosering en kan voor veel meer mensen een goed resultaat bereikt worden.